Håstadbø folkemusikkfest

Ruth Lillegraven deltek på eit større program på Håstadbø denne dagen.