PRESSEFOTO

Her finn du portrett av Ruth og bilde frå framsyningar og teateroppsettinger.
Dersom ikkje anna er oppgitt, kan bilda nyttast fritt mot kreditering

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 4248 px x 6372 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 4248 px x 6372 px

 
Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 1707 px x 2560 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 1707 px x 2560 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Photo: © Ann Sissel Holte

Format: 2560 px x 1707 px

Portrett av Ruth Lillegraven
Photo: © Agnete Brun

Format: 4032 px x 2384 px