Dikt for dagen

Arne Garborg

Strid for fred

Ja, lat oss stride,

og lat oss tru,

og byggje med tankar

ei bivre-bru

til den heilage, høge framtid!

Vi lever midt i

ei villmanns-tid

med blinkande knivar

og nevestrid;

og livet er som ein bloddraum.

Men vita skal me

og vone visst,

at ånd må vinne

på troll til sist,

og vit på den varge villskap.

Så lat oss tru

og stride som menn!

For trui er,

som det skrivi stend,

den makt som vinner på verdi.