Eg-er

Eg er eg er eg er nominert til Kritikarprisen

Eg er eg er eg er er nominert til Kritikarprisen for beste barne- og ungdomsbok 2016. I grunngjevinga skriv juryen blant anna: «Evnen til å gå opp i øyeblikket og samtidig kjenne seg underlagt forandring og utvikling – slik er det tematiske spennet i Ruth Lillegravens første diktsamling for barn. Barnets opplevelser av seg selv og sine omgivelser utvikler seg gjennom sanselige rytmiske dikt i tråd med årstidenes veksling fra vår til vinter. I hver fase av året skildres nærheten til naturen, i bilder preget av det anelsesfylte og varsomt søkende, men også av å gå opp i noe sterkt, frodig og kraftfullt som river en med, som når «nokon / sette ei fyrstikk / borti sommaren». De ulike fasene atskilles av dobbeltsider med illustrasjoner av Mari Kanstad Johansen, som rommer den samme bevegeligheten og dynamikken som tekstene.» Her kan du lese meir om prisen og dei andre nominerte.