1072

Fine meldingar og fulle hus til Heim2

Heim 1975-1985 har fått flotte kritikkar og publikum strøymer til. Eg har fått bidra med ein scene om vegopning på Djønno i 1981. Dette bildet er imidlertid frå ein annna scene - ein favorittscene - og viser skodespelarane Morten Svartveit og Kjærsti Odden Skjeldal. 

Fine meldingar og fulle hus til Heim2

Heim 1975-1985 har fått flotte kritikkar og publikum strøymer til. Eg har fått bidra med ein scene om vegopning på Djønno i 1981. Dette bildet er imidlertid frå ein annna scene - ein favorittscene - og viser skodespelarane Morten Svartveit og Kjærsti Odden Skjeldal.