Lansering av «Å lytte til hakkespetter»

18. oktober blei boka
Å lytte til hakkespettter. Naturen som terapeut lansert i festsalen på Modum Bad. Sjølv har eg bidratt med 7 intervju til boka, blant anna med 5 tidlegare pasientar. Det har vore mange sterke historiar og mykje kjærleik til naturen. Her er TV Modum sitt innslag frålanseringa.