Skogen den grøne Omslag-2
Skogen den grønne

høyr! kviskrar stien
hausten spring

gjennom skogen
stel sommaren
og kjem med
vinteren

og sjå!
gule lauv ligg og
lyser på bakken

det er gullmyntar
som hausten har
strøydd ut

 

Kva skjer når eit barn følgjer ein kviskrande sti inn i skogen den grøne? Korleis kan ei bjørk likne ei jente som prøver å riste vatn ut av håret? Og kva med skodda som kjem som huldrepust? Og elgen som flyt i det botnlause tjernet, søkk han heilt ned til Kina?

 

Som i den Bragepris-nominerte diktsamlinga  er denne boka skriven med finkjensle for dei små detaljane. I Skogen den grøne følgjer vi eit barns undrande blikk på det som lever og hender i naturen rundt oss. Lillegraven tek den unge lesaren med inn i skogen – og inn i poesien.

 

Boka er vakkert illustrert av prislønte Mari Kanstad Johnsen.

 

ISBN: 9788252196870

Utgitt: 2016

Til forlaget